MC

Mississippi College

Roster

2013-2014 Roster

  • Captain Zhiqiao "Joe'' Xie, China
  • Cheng Li, China
  • Junyu Xiao, China
  • Zerchang Huang, China
  • Yichi Zhang, China
  • Tyler Brogdan, USA